Cơ cấu sản xuất

Cơ cấu sản xuất là những bộ phận cơ bản và thiết yêu của tất cả các nhà máy sản xuất hiện nay. Đó là những cơ cấu sử dụng thường xuyên, liên tục và không thể thiếu.Cơ cấu sản xuất bao gồm:
  • Bàn thao tác
  • Giá kệ
  • Xe chở hàng
  • Hệ thống băng tải.
Kết cấu thường là những sản phẩm có kết cấu đơn giản, chắc chắn được sử dụng bằng thép hoặc Inox. Hệ thống băng tải cũng được xếp vào nhóm này do đặc tính đơn giản. Trong sản xuất, thông thường sử dụng băng tải PVC, băng tải roller, băng tải xích nhưa,...