Hệ thống băng tải

Hệ thống băng tải là hệ thống được tích hợp nhiều loại băng tải khách nhau nhằm đáp ứng được yêu cầu của khách hàng.
  • Băng tải PVC
  • Băng tải con lăn
  • Băng tải xích nhựa
  • Băng tải xích
Những băng tải này có thể sử dụng riêng lẻ theo từng yêu cầu nhất định trong sản xuất. Đôi khi, với quy trình sản xuất phức tạp, khách hàng cần phải sử dụng hệ thống mới có thể giải quyết được các yêu cầu về vận chuyển.Tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng, AFM sẽ tư vấn cho khách hàng các giải pháp tối ưu nhất về băng tải.