Hệ thống Palletizing

Hệ thống Palletizing là giải pháp xếp hàng lên pallet được sử dụng bằng robot hay các máy xếp hàng lên pallet chuyên dụng. Hệ thống này giúp giảm sức lao động khi phải xếp hàng hóa có khối lượng lớn và tốc độ cao lên pallet.Với ứng dụng này, tùy thuộc vào kích thước, khối lượng và tốc độ của sản phẩm, AFM có thể tư vấn các ứng dụng khác nhau:
 • Sử dụng robot công nghiệp
 • Sử dụng robot cộng tác
 • Sử dụng cơ cấu trục XYZ
Các phần chính của hệ thống palletizing bao gồm:
 • Cụm cấp pallet tự động
 • Hệ thống phân loại sản phẩm cho từng line
 • Băng tải dẫn sản phẩm
 • Băng tải dẫn pallet
 • Robot hoặc cơ cấu
 • Gripper (cơ cấu gắp hoặc hút sản phẩm)
 • RGV (Rail Guided Vehicle)
 • Máy quấn màng
 • Máy niềng đai
 • Máy dán tem lên pallet