Máy tiêu chuẩn

Máy tiêu chuẩn là những loại máy móc được sản xuất hàng loạt theo quy định của nhà sản xuất. Người dùng sẽ lựa chọn loại máy phù hợp với yêu cầu của nhà máy.Các loại máy tiêu chuẩn phổ biến mà AFM đang là đại diện của các hãng nổi tiếng trên thế giới và cung cấp cho khách hàng:
  • Máy dựng thùng carton
  • Máy dán thùng
  • Máy cấp tray
  • Máy quấn màng
  • Máy niềng đai
  • Máy chiết rót
  • Máy đóng nắp
  • Máy đóng túi trà
Những máy này sẽ được tính hợp trong các dây truyền tự động hóa hoặc các sử dụng riêng lẻ theo yêu cầu của khách hàng.