Ứng dụng Robotic

Ứng dụng robotic là ứng dụng của hệ thống tự động hóa được sử dụng Robot công nghiệp hoặc robot cộng tác vào trong dây chuyền sản xuất nhằm phục vụ một hoặc nhiều công đoạn.Các ứng dụng chính robotic bao gồm:
  • Pick & place
  • Loading - Unloading
  • Palletizer
  • Mài, đánh bóng
  • Hàn
  • Sơn
Với các ứng dụng này, đội ngũ kỹ thuật của AFM đã tích hợp thành công nhiều giải pháp cho khách hàng trong và ngoài nước.Chúng tôi tự tin với năng lực và kinh nghiệm hiện tại có thể cung cấp giải pháp tốt nhất cho khách hàng.