Xe tự hành AGV

Xe tự hành AGV là loại xe tự hành chuyên dùng trong nhà máy sản xuất. Loại xe này có thể được dẫn đường bằng băng từ, barcode, laser hoặc bản đồ số.Một số loại xe tự hành AGV phổ biến:
 • AGV dạng kéo
 • AGV dạng chở
 • AGV dạng chui gầm
 • AGV  forklift
 • AGV trong kho thông minh
 • AGV kết hợp với Robot
 • AMR
Xe tự hành có thể ứng dụng trong tất cả các nhà máy sản xuất:
 • Thực phẩm - đồ uống
 • Hàng tiêu dùng
 • Điện - điện tử
 • Ô tô - xe máy
 • Gia công cơ khí
 • Gia công nhựa
Với xe AGV, các công đoạn chuyển hàng hóa từ kho nguyên liệu tới khu vực sản xuất; các công đoạn trong khu vực sản xuất; từ khu vực sản xuất tới kho trở nên tối ưu hơn.