Jig, tool

Jig, tool, đồ gá là những công cụ quan trọng phục vụ quá trình thao tác của công nhân trong quá trình sản xuất. Nó được ứng dụng phổ biến trong các máy đúc nhựa, máy CNC, công đoạn lắp ráp,...Các loại jig, tool và đồ gá thường được thiết kế khá đơn giản, gọn nhẹ và thuận tiện trong quá trình sử dụng. Nó giúp thao tác nhanh và chính xác hơn nên sản phẩm thường có chất lượng cao hơn.Các loại đồ gá thông thường như:
  • Lắp ráp
  • Cố định
  • Cắt
  • Ép
  • Chấn gấp
  • Đặt và chạy